Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał

Okładka książki

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw i rozporządzeń, w tym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Książka zawiera omówienie zmian wprowadzonych w konsekwencji pandemii koronawirusa, a więc możliwość modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz możliwość zmiany odpowiednio tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Autor szczegółowo omawia:

  • • kompetencje stanowiące rady pedagogicznej,
  • • opinie rady pedagogicznej,
  • • wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody,
  • • porozumienia rady pedagogicznej,
  • • zgody oraz wnioski rady pedagogicznej.

Dla każdej kompetencji została wskazana podstawa prawna oraz informacja w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. Opisy uzupełniono przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie każdej z nich.

W najnowszym wydaniu zmodyfikowano istniejące i dodano nowe kompetencje, przykłady i wzory uchwał rady pedagogicznej, w tym wzór regulaminu działalności rady pedagogicznej.

Opracowanie zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.rada-pedagogiczna-wzory-pism-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wzory zostały sporządzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie do wszystkich Dzienników Ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie których są przyjmowane uchwały.

Lektura książki i stosowanie zawartych w niej wzorów w znaczący sposób usprawni prace rady pedagogicznej, poprzez skrócenie czasu potrzebnego na sporządzenie projektu uchwały, a także uchroni od błędów skutkujących uchyleniem niezgodnej z prawem uchwały.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek, a także organów nadzoru nad tymi instytucjami.

Piotr Gąsiorek – radca prawny zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz prowadzący indywidualną praktykę; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, m.in. artykułów w miesięczniku „Dyrektor Szkoły”, odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX Prawo Oświatowe oraz książki Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (Wolters Kluwer).